maanantai 30. toukokuuta 2022

Narsistin lapsena - Pitkä tie itsenäisyyteen - Janne Viljamaa


 Minerva kustannus 2015
Sivumäärä 216
Kirjasto

"Vanhemmuus vaatii empaattisuutta ja toisen asettamista oman edun edelle. Nämä ovat narsistille mahdottomia vaatimuksia, sillä hän käyttää muita ihmisiä itsensä jatkeina ja ulkoistaa vikansa toisiin. Narsisti ei anna toisille tilaa kasvaa ja tulla omaksi itsekseen vaan tahtoo monistaa itsensä myös lapsissaan."

Minkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?
Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta, käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.
Vanhemman tulisi antaa lapselle turvaa, hoitoa, tukea, rakkautta ja välittämistä. Itsekeskeinen narsisti ei tähän kykene, vaan hän voi pahimmassa tapauksessa alistaa lapsen, nöyryyttää tätä ja tai olla täysin välinpitämätön lapsen tarpeista.
Narsistivanhemman varjossa kasvaminen lyö tavallisesti ainakin jonkinlaisen jäljen minuuteen. Yleisiä vaurioita ovat ahdistus, masennus, kyvyttömyys sietää stressiä ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat. On tärkeää löytää keino estää se, ettei lapsesta tule samanlaista narsistia kuin vanhemmistaan.

"Narsistivanhemman lapsi joutuu läpi lapsuutensa ja nuoruutensa toistuvasti tilaan, johon hän ei voi vaikuttaa. Hänelle kertyy avuttomuuden kokemuksia, jotka vääristävät minäkuvan. Tarvitaan joka päivä pystyvyyden ja rohkeuden osoituksia ja tilanteita, joissa itse voi olla aloitteentekijä, ottaa vastuun onnistumisestaan ja elämästään. Pienetkin aloitteellisuuden ja rohkeuden osoituksen johdattavat pois opitusta avuttomuudesta."

Olipas jotenkin... kurja ja toivoton kirja. Jätti todella negatiivisen olon. 
Kirjasta sai kyllä hyvin selkeän ja seikkaperäisen kuvauksen narsistisesta persoonasta, mutta minkäänlaista toivoa tämä ei kyllä antanut. Kirja tuntui toistavan itseään ja suurimmaksi osaksi tämä oli tosiaan vain erilaisia kuvauksia siitä, millainen narsisti on ja mitä tämä tekee. 
Kuvittelin, että tässä olisi ollut enemmän vinkkejä ja apuja siihen, kuinka esim. irtautua narsistista ja päästä oman elämänsä herraksi. Oli tässä joitakin apukeinoja, mutta jotenkin silti nekin tuntuivat tulevan negatiivisen kautta. 
Halusin lukea kirjan, sillä aihe koskettaa läheistäni. Tämä kirja ei oikeastaan antanut minulle mitään uutta, sillä sain jo saman kuvauksen narsismista läheiseltäni. 
 Ehkä kirja auttaa enemmän niitä, jotka eivät vielä ymmärrä tai ole varmoja, mistä heidän ongelmansa johtuvat. Kirja on hyödyllisempi heille, joille aihe on uusi tai tuntematon. Kirja oli kuitenkin helppo ja nopealukuinen, joten jos aihe kiinnostaa niin voi tähän tarttua. 

3/5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kolmen kuukauden katsaus

 Koontipostaus huhti-, touko- ja kesäkuulta.  Bloggaaminen on ollut tauolla perheen sairaustapauksen vuoksi. Instagramiin olen päivittänyt ...